Bygga Du-lok

Bygga Du-lok

Ett elektrolok på hemmabanan. Då måste det vara det svenskaste av alla ellok, nämligen Du. Projektet började för tre år sedan 2010 med skisser i AutoCAD. I september 2013 kom etsplåtarna. Första delen var att bygga chassiet.

 Chassiet är nästan komplett. Det saknas ännu detaljer som tankar, fotsteg etc

Lokkorgen börjar med att bygga hytterna och få dessa vinkelräta i all ledder. Först insida som löds mot hyttgolvet och därefter frontplåten. Två hytter byggs separat som bestål av golv, baksida, övre takkant och ytterplåt.

Långsidor med inre plåt med ventilationsgaller och den yttre plåten som lamineras. (löds)

Ventilationsgaller från insidan.

Hytterna utplacerade och motorfästet på plats.

Chassiet underifrån med vinkeldrevet på blindhjulsaxeln. Ett löphjul monterat.

Löphjulets alla delar med fjäderbleck av fosforbrons.

Taket med luckor, ventilationsgaller och hållare för isolatorerna. Kuporna för topplamporna är handknackade med en kulhammare. Notera gallret i A-ändan till vänster i bild. Detta saknas på alla H0-modeller som jag har sett hittils. Brimalm, JECO, Rocko osv.

Taket underifrån.

Burken under hyttdörren är en av fyra sandboxar.

Korgen hopsatt med motorn provmonterad. Gott om plats.

 

Korgen färdig med nitade lister julen 2013.

 

 

Strömavtagare till Du har varit PKB från början men byttes senare ut till MK och MK2.

ENTEC gjorde en plåt till mig för ett bra tag sedan av PKB uppförstorad rakt av från H0 till 0. Denna har jag använt till Of-loket och Ua med hyggligt resultat. Man får inte titta allt för kritiskt. Det krävdes en hel del bearbetning och komplettering för att det skulle likna något.

 För Du-loket använde jag bara den etsade hållaren som är i tre delarsom lamineras. Resten är hopplockde delar, c:a 100 st totalt till varje strömavtagare typ PKB. Ett tålamodsprövande arbete men jag är ganska nöjd med resultatet. Armarna och axlar är alla nysilvertråd kompletteat med mässingsrör.

Bygget har tagit nästan tre veckor med en del avbrott för att vila närverna. Det är inte särskilt njubart att sitta och fila fram 48 olika hävarmar osv...Men nu i mars 2014 kan jag gå vidare med taket och anslutningar till korgen. Dokumentation av tak på elektrolok är ganska sällsynta men jag har hittat en bra bild som kommer att vara till stor nytta.

Ovanstående bilder på korg,tak och chassie är efter de ursprungliga plåtarna framtagna hösten 2013. En närmare granskning av resultatet gjorde att jag bestämde mig för att revidera allt. Tre nya togs fram under hösten 2014 som resulterade i två i format A3 0ch en A4. Chassiet var helt OK så det fick leva vidare med korg med tak är helt nytt. Lite tjockare plåt den här gången som ger bättre stabilitet och vikt.

Jag har valt att inte radera dom gamla bilderna eftersom de uppbyggnadsmässigt inte skiljer sig särskilt från de nya plåtarna.

Det roliga med den här nystarten är att några andra nollbyggare har hängt på projektet så det blir kanske några fler D-lok i framtiden. Det är ett ökande intresse för 0-skalan även i Sverige även om det går långsamt. Det är ju främst smalspår men det har sin förklaring i att det är lättare att ha som hemmabana. När det gäller fordonsbygge så finns det inget Svenskt att köpa utan det är självbygge som gäller. Därför gäller det att dela med sig till omgivningen för att öka utbudet.

 

Status på bygget i december 2014. Ny korg med tak färdigställd från de nya plåtarna. Korgen ska "garneras" med handräcken och fotsteg. Sedan återstår målning. Chassiet har också lite detaljer som ska kompletteras. De inre hyttgavlarna har gjorts avtagbara för att lättare fixa glasning i hytterna (plus lite inredning). Sen verkar det som att maskinrummet måste få lite inredning också. det ser väldigt naket ut därinne.

 Srömavtagaren provisoriskt monterad på sina fästen. Isolatorer till strömskenan på taket ska svarvas liksom genomföringisolatorer till transformator och tryckluft. Taket skruvas fast på korgen.

  

Taket färdigmålat. Isolatorer ska svarvas till och strömskenan läggas fästas på isolatorerna. visslorna är av den gamla typen som senare byttes ut till horn.

Korgen är metallfärdig för målning. handräckena är svärtade så det ser en aning kladdigt ut på bilden. Det flammiga i plåten uppstår när man betar i citronsyra. Till höger syns basidorna till hytterna liksom dörrarna.

Taket på plats provisoriskt. Dags för grundmålning av korgen.

Julhelgen 2014 ägnades åt målning och detaljering. Modellen består till huvudsakliga delar av chassie, korg och tak som skruvas ihop.

Chassiet ska kompletteras med lite ledningar och bromanordningar.

Grind och övergångsbrygga kommer att sättas dit i slutskedet. Strålkastarna är svarvade ur aluminiumstav och försedda med glödlampor 3V.

Hytterna ska inredas och korgen glasas. Sen kanske det måste till lite kulisser i maskinrummet som annars kommer att se ödsligt ut.

 

 Chassiet har försetts med bromsanordningar, sandningsrör och lite tryckluftsledningar. Detta ska svärtas och patineras. Sedan ska hjul och koppelstänger återmonteras och stömupptagningen kopplas till dekodern. Stömupptagningen är gjord med fosforbronstråd som trycker mot hjulbanan och är fastlödda i en bit perinax.

Januari 2015. Loket är färdimålat och ihopmonterat. Taket skruvas i korgen och korgen skruvas fast i underredet. Lamporna i strålkastarna är miniglödlampor 3V som alla har kopplats paralellt, över motstånd till respektive utgång på dekodern. Dekodern är LokSound Du-dekoder från JECO. Den är programerad med kontaktorsmällar och -blixtar samt ett antal andra ljud som inte är helt definierade och aktiveras med funktionsknappar. En utveckling från den första Du-dekodern. Blixtarna åstadkoms med två parallella 5 mm lysdioder på en separat utgång. Dessa har inget förmotstånd och detta är kanske orsaken till att stålkastarna blinkar när "kontaktorerna" slår till. Ljudet går till en 40 mm högtalare som är monterad i "transformatorn". (Kuliss). Stora högtalare ger en bra ljudbild. Tyvärr är start och stopp ryckig med denna dekoder vilket kan berop på någon CV-inställning. Återstår en del tester och justeringar alltså. Andra lok i min samling som har lika dan drivning men andra dekoders har inte detta problem, utan smyger igång.

Loket går bra på min hemmabana med radie 1000 mm. Växlarna är "sexor" och det går också bra. På den här bilden ser man att loket behöver lite barlast i B-ändan. Återstår vindavvisare och nå´n annan detalj samt skyltar som ska etsas.

Slutet januari 2015. Nu är loket färdigt och klar för drift.

Längst till vänster syns "transformatorn" med högtalaren. Det ljusgrå ska föreställa kontaktorställverket med dekoder, och kontakter till strålkastare, motor och annat samt lysdioder. Till höger syns lite barlast i B-ändan. Balanseringen är viktig med tanke på att loket ska gå lika bra åt bägge hållen, och eftersom D-lokets axlar inte är symetriskt placerade krävs en så´n här åtgärd.

Här syns högtalaren diameter 400 mm i "tansformatorn".

"ställverket" med sina lysdioder. Det blev en hel del ljusbågar och slammer när kontaktorerna slog till och från.  Det var ju stora strömmar, ett par tusen ampere, som orsakade ljusbågar när kontaktorytorna låg nära varandra vid till och frånslag. Motoreffeken 1470 kW reglerades med ett körreglage i 16 steg så det blev lite ryckigt vid start. Det var den tidens elteknik som i dag kan tyckas primitiv. Men då får man ju även tänka på att det bara gått 25-30 år sen eldriftens början.

Du 219 det första tillverkade med stålkorg. Än saknas skyltar. Sen är detta projekt över.

Sen väntar ett el-loksprojekt till, nämligen Ha-Hb om jag kan hitta ritningar. Vi får se.

Sommaren 2015. D-projektet är avslutat. Loket har fått skyltar. Allt är klart för trafik.

 

 

16 sep 2015