Bygga el litt F

SJ elektrolok litt F

Om D-loket är det svenskaste av elloken så är F det vackraste. Så varför inte bygga ett. En riktig utmaning att få det att gå i snäva kurvor och växelgator. Taskiga erfarenheter från ett Brimalm F-lok i H0 som knappt klarade R 800 mm efter mycken handpåläggning. Speciellt så hade löphjulen en förmåga att hoppa ur spår. Så med de erfarenheterna i bagaget så måste detta lösas först. F-loket är ju ett ramverkslok med axlarna förskjutbara i sidled. Detta räcker inte i modell så lösningen blev att drivhjulen sitter i en boggi vridbar över axel 3 respektive 4. Löpvaggan är i sin tur ledad i framkant på respektive boggi. Detta gör att hjulbanorna kan löpa tangensiellt i kurva. För att klara boggins rörlighet är ramarna utflyttade.

Bottenplattan med urtag för hjul och motorer.

Varje drivaxel har en egen motor med påbyggd växellåda. Axlarna är fjädrade och balanserade. Löpboggin är också fjädrad. (Ett skäl till att löphjulen hoppade ur på Brimalms F är att svängarmen kortats av i förhållande till originalet, vilket får till följd att hjulbanan får svårt att följa rälen i kurva.)

Ramarna under uppbyggnad. Här blir lagerboxarna bara fejk. Påbyggnaderna mellan ramarna är fästen för alla bromscylindrar och -länkarmar.

Korgsidorna i avvaktan på galler. Profilen på insidan har till uppgift att staga upp korgsidan och samtidigt vara fäste för korgen mot bottenplattan.

Fronten är lite knepig att forma till rätt kontur. Gånglisten på utsidan hjälper till. Sedan tillkommer plåtar på insidan liksom "instrumentbrädan". Baksidan till maskinrummet är kantigt och inte rundad som på D-loket.

7 aug 2018

Comments powered by Disqus