Bygga smalspår litt Gp

Gp-loket i skala 0 har aldrigt byggts tidigare. För mig var det den sista versionen av Gp med rökuppdrivningsskärmar som gällde. Även här tog jag fram en etsplåt och tryckte in så mycket som möjligt av delar till lok och tender. Dock fick inte chassiet plats på plåten så Sture Holmberg, den förträfflige, vidtalades att fräsa dessa delar.

Pannan gjordes från ett kopparrör. Skorstenen tas fram från ett mässingsrör som slitsas och konas till rätt form. Skorstenssadeln tennspacklas och filas till rätt form. Domen är "smitt" ur en mässingsplåt som bockas, filas och sedan fylls med bly. Därefter formfilas allt och förses med en fästskruv. Loken hade elektrisk belysning så därför sitter en ångdriven generator på pannan.

Provmontering på det frästa chassiet. Detta är insmalnat vid drivaxel fyra för att ha större sidoförskjutning och klara snäva kurvradier.

Drivningen är egen konstruktion med växellåda med snäcka och kuggar för att dölja allt i eldstaden. Motorn är en Faulhaber 1717.

Ännu ett provmontage.

Tendern är svetsad.

Det blev fel i tesplåten. Tendergaveln med koltaget har fel mått så en ny fick tillverkas. En enkel åtgärd.

Ett provmontage med det mesta klart. Detaljer till bromsanordningar återstår liksom koppelstänger och annat garnityr. Det saknas dokumentation för detaljer på tendern. Foto visar på fotsteg,broms och annat som inte finns på min ritning. Foton saknas naturligtvis på det man vill kolla på.

 

 Gp på spåret för att testa kurver på en av mina moduler. Dessa är byggda med radie 1000 mm och växlar är 6:or. Inga fjädrar är monterade i hornblocken så det handlar om "torrkörning" för hand. Min permanenta banas smalspår har radie 800 mm så det var inte till att tänka på.

 

Provet gick inte bra. Här finns det en del att jobba med. Axlarnas sidoförskjutning måste ökas. Detta tänker jag göra genom att vända hornblocken (Slaters) med den tunna sidan ut. Dom är nämligen inte symetriska. Sedan är axlarnas back to back-mått viktigt. Det finns ingen standard för detta i smalspårvidd 19,8 mm. Detta beror på hjultyp och på att marknaden inte erbjuder hjul och axlar mer än i begränsad omfattning. Själv har jag inte hittat annat än de Slaters i England erbjuder och som är möjliga att anpassa till denna spårvidd. Deras hjul är normalspårshjul med 32 mm axel. Endast i undantagsfall är axlarna 3,2 mm annars 4,8 mm vilket är en aning klumpigt för smalspår. Men vad gör man?

Hjulen som jag använder till Gp har nr 78391 (normalspår). Sen får man beställa extra smalspårsaxlar, som finns med både 3,2 och 4,8 mm diam. Dessa är Irländska och således något för breda, och måste kortas c:a 1,5 mm beroende på mit BtB-mått. Drivhjulen är något för stora, ungefär 0,2-0,3 mm så jag hade inte tänkt svarva ner dom utan endast minska bredden. Vid ett första montage så fann jag att det var nödvändigt minska diametern. Delvis beroende på att flänsarna på modellhjulen är "större" än originalets. Jag svarvade ner och minskade bredden på flänsarna för att hjälpa till, men det räckte ju inte.

Jag ska fixa ett par nya axlar med Btb 17,9 mm på axel 1, 2 och 4. Nr 3 som är drivaxel och knappast har någon sidoföskjutning alls får 17,5 mm som kompensation. Vi får se hur det går.

 

 Den felaktiga gavelplåten måste göras om. Kolfickan snidas till av en överbliven plåtbit.

Axel 1 har nu BtB 18,mm, axel 2 har 18,0 mm, axel 3 17,4 mm och axel 4 har 18,0 mm. Dessutom är löphjulets axel framflyttad c:a 1,5 mm för att frhindra att hjul slår i slidskåpet vid ingång i kurva. Detta medförde att jag fick flytta fram gardjärnen också. Lite fräsarbete blev det i ramplåten men inget svårt jobb.

Notera ramplåtens insvängning vid fjärde axeln.

Loket på spår i kurva med radie 1000 mm. Det verkar kunna gå även om det känns ansträngt. Det går inte att rulla loket utan fjädrar i hornblocken så det får bli nästa prov. Det är också viktigt att loket har tyngd. I dagsläget är vikten 0,5 kg och det mesta är monterat så det blir till att lasta bly. Även tendern behöver en rejäl vikt.

Tendern färdigbyggd efter ny dokumentation från kunniga lokmänniskor. Vattenpåfyllningen är inte där jag antog när jag ritade plåten utan dessa sitter på vardera sidan. Verktygslådan är integrerad på ovansidan med två luckor i bakkant.

Bakre gavel med fotsteg och handräcken.

Vänster sida med matlucka och hållare för nivåvisare. Notera hyllan där domkraften placerades.

 

Höger sida med matlucka och provkranar.

Koltag, broms och anslutningsram för kanvasduken som spändes mellan lok och tender. Luckan för koltaget monteras efter målning.

Undersidan med bromsarmarna.

Lokets drivenhet ska döljas i eldstaden och driva på 3:je drivaxeln. Här finn ju av naturliga skäl inget färdigt att köpa. I augusti 2014 började jag med att smalna in själva växellådan så att det kan sidoförskjuta sig och drivaxel 3 vilket inte gick tidigare. detta märktes också vid "torrkörning" i kurva med R=1000 mm då flänsarna bröt mot rälerna. Här syns de olika delarna. Allt är svärtat nysilver 0,5 mm.

Kuggar och snäcka.

Drivenheten färdig och sammansatt. Motorn är Faulhaber 1717.

Motorn spänns fast i sin hållare.

Undersida med monterad drivenhet som kan sidoförskjutas. Axel 2 har begränsad sidoförskjutning för att inte haka i vevstaken. Axel 3 kan förskjutas maximalt och 4:an c:a 1mm. Axel 5 har c:a 3,5 mm förskjutning pga den indragna ramen med detta räcker inte till riktigt i kurva då hjulflänsarna tar i. Hornblocken har därför filats upp i "framkanterna" så att axel 5 kan vrida sig likt ett löphjul. Koppelstångshålet måste och filas upp. Här uppstår ett glapp naturligtvis men eftersom det är "sista hjulet" så kommer det inte att märkas särskilt mycket.

Notera skåran i botten på snäckan som måste till för att kunna skruva fram hjulen i önskad position vid servis.

Drivenheten sedd uppifrån i uttaget för eldstaden.

Koppelstänger, vevstakar, kulisser och exenter klara för montering.

 

 

Hytt och tender är klara. Koppelstänger och vevstakar är inkörda under drygt en timme i provbänk. Det behövs en ganska ordentlig inkörning för att nöta in alla mekaniska delar. Det går trögt i början med en del tjyvstopp men efterhand märks det att delarna har anpassats sig. Nu rullar all som det ska. Nästa steg blir att montera kulisser och exenter.

Tendern med nivåvisare. hyttens sidofönster är fästade i 0,4 mm plywood.

Interiören i hytten som är provisoriskt monterad. Återstår att göra ventilröret på panntoppen med en mängd kranar för att reglera ånga till olika apparater.

Ungefär så här ser det ut invändigt. Panna och armaturer är svärtade för ett mer realistiskt utseende.

 

 

Ovanstående bild visar läget inför träffen i Norra Sandby 2014. Pannan ska bestyckas med ångledningar, smörjledningar och diverse manöverstänger till ångarmaturer. Sen återstår lite kompletteringar på panngaveln med bla. ventilrör.

 

Januari 2015. Kabeldragning i chassiet för strålkastare, motor och strömupptagning är gjord med den tunnaste svart kabel. Strömupptagning är gjord på drivaxel 2 och 3. Motor Faulhaber 1717.

Pannstrålkastarens kablar går separat i pannan.

Högtalare och dekoder placeras i tendern. Även tendern har strömupptagning på sina 2 axlar. Högtalaren har diameter 40 mm. Resonanslådan fick modifieras en aning för att få plats, 8 ohm och 0,1 W. Dekodern är Zimo som fått smalspårsljud från AGJ av SL.LV. Medföljande kondensator lagrar lite effekt för att motverka dålig strömupptagning. Allt kopplas med kontakter så att man kan dela på loket utan lödning.

 

September 2015. Ett antal provkörningar på modulbanan visade på en del som behövde justeras. Bla. utslaget på löphjulet som hade en tendens att kortsluta i växlar. Det åtgärdades med två "pinnar" som begränsar utslaget och sen var det problemet löst. Motorn Faulhaber 1717 tycktes för klen, 1,96 W och därför byttes den till en 1724 på 2,23 W men med betydligt bättre vridmoment. Lång motor har bättre vridmoment än en kort motor.

Ljudet är riktigt bra. Som ett smalspårslok ska låta och den stora högtalaren bidrar också.

Total vikt är 1050 gram med lite barlast i panna och tender.

Provkörningar på modulbanan efter alla justeringar på loket visade att spårläget behövde justeras på en del ställen. Körning med korta tanklok  har inte varit några problem men Gp-loket med sin långa hjulbas visade på en del brister i växlarna. Det var främst spårvidden som på en del ställen var några 100-delar mindre än 19,8 mm och i ett par växlar behövde spårvidden lokalt ökas till 20,0 mm för att inte "klättra" och spåra ur. Därefter verkar stationsmodulen fungera bra.

Gp-projektet är nu avslutat och tyvärr kan jag inte köra det på min permanenta bana med radie 800 mm och nr 5 växlar. Modulbanan har radie 1000 mm och växlarna är 6:or. I växelgatorna ligger växlarna relativt tätt vilker bidrar till risk för urspårning och det bästa är ju att ha en raksträcka mellan växlarna. Men eftersom allt är handspikat så kan man laborera lite med spårvidden vilket ju också förekom i 1:1.

11 okt 2015