Signaler

Här kommer lite om signaler på min lilla bana, längre fram.